Ba mẹ tôi chỉ sinh ra có một mình tôi. Ba tôi có công với đất nước nên địa phương xã cấp được 300m2 đất ở cho Ba. Vậy tôi hỏi đất trên sau này tôi được thừa kế không? Nếu được thì thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho tôi làm cách nào?
Tôi chân thành cảm ơn

luat thua ke

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An trả lời:

– Quyền để lại thừa kế đối với mảnh đất: Theo Điều 113 Luật Đất Đai 2003 sửa đổi năm 2009 Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê.

1. Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này; 5. Cá nhân có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật. Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó; 6. Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật này; tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật này;

Quyền để lại thừa kế chỉ không áp dụng nếu thuộc trường hợp tại điều 103- NĐ 181/2004.

– Bố bạn có quyền để lại di chúc cho bạn theo quy định pháp luật và phải tuân thủ quy định tại k1 điều 119 được sửa đổi theo N Đ 17/2006 Hợp đồng hoặc giấy tờ khi người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân. – Việc đăng ký quyền sử dụng đất sau khi nhận thừa kế thực hiện theo điều 46- Luật Đất Đai 2003 sửa đổi bổ sung 2009 1. Người đang sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này;

Người nhận thừa kế liên hệ với Văn phòng Nhà đất để thực hiện thủ tục sang tên GCNQSD đất.
 

Posted by & filed under TIN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3, TIN TỨC.