Kiểm soát tỷ lệ đầu tư BĐS của các Tập đoàn và ngân hàng

 

Thị trường bất động sản tương lai sẽ hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và nâng cao năng lực các chủ thể tham gia thị trường bất động sản để bảo đảm thị trường bất động sản hoạt động một cách lành mạnh và chuyên nghiệp. 

 

Theo Bộ Xây dựng, để thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ hơn, cần hoàn thiện các tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức giải phóng mặt bằng chuyên nghiệp để tiến hành công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất đã có hạ tầng cho phát triển bất động sản.

A51-kiemsoattyledautu

Đồng thời, thông qua các tổ chức này Nhà nước làm chủ thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp, từ đó chủ động điều tiết thị trường bất động sản.

Thị trường nên có các quy định pháp luật để bảo đảm lựa chọn được các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản kể cả các nhà đầu tư nước ngoài thực sự có năng lực về tài chính, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp. Đồng thời hạn chế được những doanh nghiệp không có năng lực tham gia thị trường bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, nên khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cao cấp như khách sạn hạng cao cấp, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, căn hộ cao cấp và hạ tầng các khu công nghiệp cần vốn đầu tư lớn cũng như các khu đô thị lớn mang tính đặc thù.

Hạn chế giao các dự án nhỏ lẻ mà khả năng đầu tư trong nước có thể thực hiện; Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc cam kết đưa vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam và tiến độ thực hiện dự án;

Đặc biệt, Bộ Xây dựng cho rằng cần có cơ chế kiểm soát tỷ lệ đầu tư vào bất động sản của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước không có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, đầu tư nội bộ của các ngân hàng vào bất động sản.

Trong chiến lược phát triển thị trường dài hạn, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp cho hệ thống môi giới, định giá bất động sản và Sàn giao dịch bất động sản được hình thành theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; xây dựng quy chế hình thành và hoạt động của các tổ chức tư vấn pháp lý bất động sản, bảo hiểm bất động sản, thông tin bất động sản;

Tăng cường công tác phố biến quy phạm pháp luật, đào tạo các chuyên gia cho thị trường. Từng bước nâng cấp chương trình đào tạo ngành nghề kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Theo Người Đồng hành

Posted by & filed under TIN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3, TIN TỨC.